Numismatic auctions KENDRO
26. January 2024

Jak se jmenovaly první české mince? Poznejte denáry Boleslava I.

Z historických pramenů víme, že první mince na českém území byly denáry. Tyto mince byly raženy na příkaz panovníka Boleslava I. a staly se na našem území základním platebním prostředkem v období raného středověku. V této době představovaly denáry vysoce ceněné a oblíbené platidlo – zejména pro vysokou kvalitu kovu. I díky nim máme přesnější představu o nelehkých a dramatických událostech z české historie. Denáry Boleslava I., jak jsou často označovány, se staly neopomenutelnou součástí našeho historického dědictví.

Stručná historie denárů

Denáry jsou historické, obvykle stříbrné mince, které původně pocházejí ze starověkého Říma. Bez ohledu na to, zda mluvíme o stříbrných denárech či jiných variantách, společným charakteristickým rysem denárů je jejich malá velikost, nízká hmotnost a rovněž detailní a rozmanitá ikonografie. Ornamenty na denárech zobrazovaly dobové panovníky nebo symboly úzce spojené s církví či státem. Každý jednotlivý denár je originální a díky tomu nám přináší nové informace o širším dobovém kontextu. Proto se denáry staly oblíbeným tématem numismatických studií, které se snaží odhalit a objasnit jejich společenskou důležitost a historický význam.

Denár jako první mince na českém území

Když v raném středověku docházelo k centralizaci moci a formování státu, bylo na českém území zaznamenáno vyražení prvních mincí – denárů. Ty představují významný zlom v historii naší ekonomiky. Předtím totiž obchodování probíhalo buď pomocí naturálních produktů (tzv. směnným obchodem), které však neměly srovnatelnou hodnotu, či obchodem s cizími mincemi, jejichž hodnotu nebylo mnohdy snadné stabilně ukotvit. Naopak denár byl ražen ze stříbra, jeho hodnota byla tedy pevně daná a v jistém smyslu i regulovaná státem. Ražbou denárů byl položen základ peněžní ekonomiky v českých zemích.

Jak vypadaly stříbrné denáry Boleslava I.?

První české stříbrné denáry, vážící přibližně jeden gram, nechal razit Boleslav I., významný kníže z rodu Přemyslovců vládnoucí v letech 935–972 (nebo 967).

Český denár byl inspirovaný denáry ze západní Evropy, především z Německa. To vypovídá o intenzivní kulturní a obchodní výměně mezi regiony a zdůrazňuje význam tohoto období pro formování českého státu a jeho měnového systému. Vzhled českých denárů má mnoho variant. Některé zdobí kříž, ruka držící meč či další znaky. Podrobně podobu a rozmanitost českých denárů zpracoval numismatik František Cach, jehož dílo je mezi českými sběrateli velmi populární.

První panovník razící denáry na našem území

Boleslav I., známý též jako Boleslav Ukrutný, byl významným panovníkem českých dějin. Žil v 10. století a patřil k zakladatelům Přemyslovské dynastie – kmenové dynastie českých knížat a králů. Boleslav I. byl synem knížete Vratislava I. a na český trůn nastoupil po vraždě svého bratra svatého Václava kolem roku 935.

Boleslavova vláda byla poznamenána politickými intrikami a všudypřítomným bojem o moc, jak uvnitř knížectví, tak za jeho hranicemi. Boleslav I. byl aktivním vládcem, který se snažil české území rozšířit. V důsledku politických rozporů a nároků na území se zapletl do konfliktu s německým králem. A tzv. saskou válku s Otem I. Velikým naneštěstí prohrál. Vedle válečných tažení se Boleslav I. zasazoval o založení pražského biskupství, k čemuž však došlo až po jeho smrti. Boleslav I. zemřel pravděpodobně v roce 972 a po něm se vlády ujal jeho syn Boleslav II., který pokračoval v politických a vojenských aktivitách svého otce. Boleslav I. je pohřben v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

SHARE ARTICLE
Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on this page, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings